На горе

Документи на КТПП

ПОКАНА за участие в Пресконференция и дискусионен панел по проект СВ006.1.31.158 „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”
ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“
Трансграничен проект Зелена трансгранична зона – инвестиция в природа и среща 25-26.01.2018 г.
Тръжна документация по избор с публична покана № 1 от 20.12.2018.rar
Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“
АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ
АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ
ГФО на КТПП за 2018 г.
 
 
Powered by Phoca Download