• КТТП - Кюстендил

  КТТП - Кюстендил

  Кюстендилска търговско - промишлена палата

  КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия (МСП), в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество.

  Вижте повече
 • Информация

  Информация

  КТПП предоставя информация на регионални бизнес организации и сдружения за:

  проекти, виртуална социална академия, индустриални зони и клъстъри, нормативни документи, полезни връзки и контакти.

  Вижте повече
 • Услуги в КТПП

  Услуги в КТПП

  КТПП предоставя услуги за членовете и за желаещи да развиват бизнес в региона

  Услугите включват: Регистър на БТТП, Издаване и заверка на външно - търговски документи, НЦПО в системата на БТПП, Глобални стандарти GS1.

  Вижте повече
 • Проекти

  Проекти

  КТПП самостоятелно и в партньорство участва в проекти

  по различни програми: Трансгранично сътрудничество, Еразъм +, Европейски икономически механизъм и др.

  Вижте повече

.

КТТП - Кюстендил

Кюстендилска търговско - промишлена палата

КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия (МСП), в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество.


          ТПП е партньор на държавните институции в усъвършенстване на нормативната база - представяне на съгласувано мнение на членовете по проекти за нормативни актове, предложения за усъвършенстването им, участие в разработването на регионални програми за развитие на стопанската дейност, защита интересите на членовете пред държавните органи.
Чрез БТПП търговската палата в град Кюстендил е асоцииран член на:
-          Международна търговска камара (МТК);
-          Асоциация на европейските търговско-промишлени палати;
-          Евро палати, Брюксел;
-          Асоциация на балканските палати (АВС);
-          Асоциация на световните търговски центрове;
-          Асоциация на търговско-промишлените палати от черноморската зона;
-          Международен виенски съвет и др.