• КТТП - Кюстендил

  КТТП - Кюстендил

  Кюстендилска търговско - промишлена палата

  КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия (МСП), в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество.

  Вижте повече
 • Информация

  Информация

  КТПП предоставя информация на регионални бизнес организации и сдружения за:

  проекти, виртуална социална академия, индустриални зони и клъстъри, нормативни документи, полезни връзки и контакти.

  Вижте повече
 • Услуги в КТПП

  Услуги в КТПП

  КТПП предоставя услуги за членовете и за желаещи да развиват бизнес в региона

  Услугите включват: Регистър на БТТП, Издаване и заверка на външно - търговски документи, НЦПО в системата на БТПП, Глобални стандарти GS1.

  Вижте повече
 • Проекти

  Проекти

  КТПП самостоятелно и в партньорство участва в проекти

  по различни програми: Трансгранично сътрудничество, Еразъм +, Европейски икономически механизъм и др.

  Вижте повече

КТПП Кюстендил

Кюстендилски регион

Профил на Кюстендилска област

Област с административен център Кюстендил се намира в Югозападен регион на Република България. Съседни от север, североизток и изток, са областите Софийска и Перник. От юг граничи с област Благоевград. Западната граница на областта съвпада с държавната граница на Република България с Република Македония и с Република Сърбия.

Областта се състои от 9 общини - Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно - със 182 населени места в 140 кметства, с обща площ от 3051,5 км2 (2.7% от територията на страната) и население 136686 човека (само 1,8% от националното).
Административният център на областта – гр. Кюстендил, е исторически обособен комуникационен възел. Той е разположен на 86 км от гр. София на първокласен път № 6 /Е 870/ и на 22 км от КПП Гюешево. Първокласният път № 6: Границата –Кюстендил – Радомир – София – Пловдив – Бургас, е главната пътническа артерия и връзка на столицата със съседна Македония през Куманово и Скопие. От града на югоизток започва второкласен път № 62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков-магистрала „Тракия“, а на северозапад – третокласния № 601 – Кюстендил – Драговищица – Долно уйно –Границата с Република Сърбия.
Европейските коридори Е8 / Дурас - Тирана - Кафтан/Кафасан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - София- Пловдив – Бургас/ Варна. Той е връзка между Адриатическо море, черноморския регион, страните от Русия и Централна Азия, като прекосява България, Албания и Македония./ и  Е4/ Преминава през Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив – Истанбул. Той има и разклонение, което е в маршрут София - Кулата - Солун и е свързващ път към страни Централна Европа и Егейско море/ преминават през територията на областта. С тяхното изграждане и влизане в експлоатация, ще се подобри комуникационната достъпност като фактор за реализация на потенциалите за социално-икономическо развитие на областта.
По данни от последното преброяване от 2011 година населението в област Кюстендил наброява 136 686 души или 1,9% от общото население на България.  В сравнение със средното за страната, областта е сравнително ниско населена, като населението в отделните общини е разпределено неравномерно.
Населението в областта е съсредоточено основно в двете най-големи общини-Община Кюстендил(60 681 души или 44% от населението на областта)и община Дупница (44 888 души-33% от населението на областта).
Кюстендилска област  е известна с плодородните си земи, като традиционно са развити
Овощарството, лозарството и растениевъдство. Сред забележителностите в региона са Стобските пирамиди, водопада Скакавица, Национален парк Рила, Седемте рилски езера, Рилския манастир и др. В област Кюстендил има множество минерални извори, най-известните от които са в Кюстендил, Сапарева баня (най-топлият 103 градусов гейзер в континентална Европа), в селата Невестино и Четирци. Има условия за развитие на планински, културен, селски, религиозен,спа и балнеоложки туризъм. Минералните води на региона и плодородните почви са привличали хората от древни времена, за това свидетелстват праисторически селища, открити на много места – край град Дупница, селата Невестино, Мурсалево, Шишковци и Слатино. През античността тракийското племе „дентелети“ обитава горното течение на река Струма. Създадени са две големи тракийски селища – Пауталия (днешен Кюстендил) и Германея (днешна Сапарева баня), които в последствие са включени в Римската провинция Вътрешна Дакия. В областта е разположен Рилският манастир – един от най-значимите български исторически паметници включен в Списъка на ЮНЕСКО за Световно културно и природно наследство. Той е и един от най-големите и най-красивите български манастири. В региона също има още множество средновековни църкви, манастири и паметници на културата. В структурата на икономиката на Област Кюстендил водещо място заема  секторът на услугите с дял около 54%, индустрията с 36% и селското стопанство-10%. Индустрията е представена от предприятия, работещи в следните сфери  :
Енергоснабдяване, газоснабдяване - (ТЕЦ Бобов дол, ЧЕЗ България ЕАД, „Овергаз Запад“ АД, ВЕЦ група Рила на  Българско акционерно дружество „Гранитоид” АД);
- Фармацефтична промишленост -  ''Балканфарма Дупница'' АД, ''Голашфарма'' ООД Сапарева баня;
- Текстилна и шивашка промишленост - (''Витал” ЕООД Кюстендил, “Велбъжд” АД, ЕТ “Валентин Златков – ВАЛЕНА'', ''Мони Петров'' ООД, “Мария – Магдалена 1991” ЕООД, Сапарева баня, ''Рила текс'' ООД, гр. Рила, ''Тексиком» ООД Кюстендил, ''Мартекс 2'' ООД Дупница, ''Бодастил'' ООД гр. Дупница, ''Сиви фешън'' ООД);
- Хранително-вкусова промишленост -  (“Митов - универсал”, с. Горна Гращица – млекопреработване, “Кентавър” ЕООД, с. Коняво – млекопреработване, Хлебопроизводители – “Стратос” ООД, “Хлебозавод Кюстендил”ООД, ЕТ“Георги Борисов”, “Мелничен комплекс Дупница” АД, “Винпром Кюстендил” АД, с. Граница, “Спектър комс” ООД);
- Добивна промишленост - (''Въгледобив Бобов дол'' ЕООД, ''Фундаментал'' ЕООД, гр. Бобов дол);
- Строителство - Кюстендил: “Строителна фирма Рила” ЕООД, Кюстендил, ''Булплан инвест'' – ООД, ''Булплан Диневи'' ООД, гр. Кюстендил, ''Александър МТВ'' ЕООД, Кюстендил, ''Стройкомерс'' ЕООД, гр. Дупница, ); Авторемонт –Дупница;
- Производство на електро - оптично и друго оборудване (“Елпром – трафо СН” АД, Кюстендил, “Торготерм” АД, Кюстендил, ''Кемет електроникс'' АД Кюстендил, ''Енергоремонт Бобов дол'' АД, ''МАГ'' ЕООД, Бобов дол, ''АБ Терм'' ООД Кюстендил,  и  ''Специалремонт'' ЕООД Дупница);
- Производство на метални изделия (“Фактор” ЕООД, Дупница, ''Изамет 05'' ООД Дупница, ''Технолисфт'' ООД Дупница, ''Франциямет'' ООД Дупница, ''Котлоремонт'' ЕООД, Дупница);
- Производство на обувки и други изделия от обработени кожи-  (“Дарис” ЕООД, “Ерика Лимитед” ООД, “Весика” ООД, ''ОП'' ООД, ''Комфортке'' ООД Бобов дол, ''Еспансионе'' ООД Кюстендил, ''Спорт пром шус'' ООД, ''Евростаил'' ООД, Дупница, ''Пиерик шус'' ЕООД, ''Алекс'' ООД, ЕТ ''Сергей Любенов'' );
                                                                           
Предимства на Област Кюстендил:
-добър потенциал за транспортна достъпност-преминаване през областта на Европейски коридори№4 и №8, граница с Р.Македония и Р.Сърбия.
-разнообразни природни условия, благоприятстващи развитието на спа туризъм и балнеология-термоминерални водни ресурси/Сапарева баня , Кюстендил и други/; планински и зимен туризъм-в Област Кюстендил се намират Седемте рилски езера, има изградена база за ски спортове в Паничище и Осоговската планина.
-възможности за развитие в областта на селското стопанство- развитие в областта на черешопроизводството –около 6000 тона череши на сезон;
- възможности в икономическото развитие;