Безплатни консултации на ВКМБИ

ВИРТУАЛЕН КЛУБ ЗА МЛАДЕЖКИ БИЗНЕСИНИЦИАТИВИ към Кюстендилска търговско-промишлена палата предлага следните видове информационно-консултантски услуги на стартиращи и съществуващи предприемачи:
-  Административно - правни консултации.
-  Консултации за финансиране на МСП.
-  Счетоводни икономически и информационни консултации.

Continue Reading