Skip to main content

КТТП - Кюстендил

Кюстендилска търговско - промишлена палата

КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия (МСП), в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество.


          ТПП е партньор на държавните институции в усъвършенстване на нормативната база - представяне на съгласувано мнение на членовете по проекти за нормативни актове, предложения за усъвършенстването им, участие в разработването на регионални програми за развитие на стопанската дейност, защита интересите на членовете пред държавните органи.
Чрез БТПП търговската палата в град Кюстендил е асоцииран член на:
-          Международна търговска камара (МТК);
-          Асоциация на европейските търговско-промишлени палати;
-          Евро палати, Брюксел;
-          Асоциация на балканските палати (АВС);
-          Асоциация на световните търговски центрове;
-          Асоциация на търговско-промишлените палати от черноморската зона;
-          Международен виенски съвет и др.

.