Skip to main content

Представяне

Какво е Кюстендилска търговско промишлена палата.

Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) е основана през 1999 г. от 18 членове-учредители на Общо учредително събрание. Мисията на Палатата е да съдейства за благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.

Палатата подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове, предоставя им различни услуги, съдейства за европейската и международна интеграция на регионално ниво. КТПП има ключова роля при определяне на регионалната политика в областта на икономиката,образованието и търговията.

Палата работи в тясно сътрудничество с представители на местните власти, неправителствени организации и търговски палати в страната и чужбина. В тази връзка КТПП има подписани споразумения за партньорство и сътрудничество с Областна администрация Кюстендил и Община Кюстендил.

КТПП е колективен член на Българската търговско- промишлена палата и е част от единната система на българските търговско-промишлени палати (камари), която обединява 28 работодателски сдружения в цялата страна и над 60 000 фирми.

КТПП има добър опит и традиции в работата с МСП, както и предоставянето на услуги, информация, консултации и обучения за новосъздадени компании.

Като част от Единната система на ТПП/К в България КТПП предоставя широк спектър от бизнес, информационни и обучителни услуги.

Запознайте се с последните новини от Кюстендилска ТПП, Кюстендилски регион и др.