Skip to main content

Запознайте се с последните новини от Кюстендилска ТПП, Кюстендилски регион и др.

КТПП и „Приятели на Кюстендил“ с предложения за разрешаване на проблемите в здравеопазването

здравеопазване 9Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Кюстендилска търговско-промишлена палата организира кръгла маса на тема „Обсъждане на визия за развитието на здравеопазването в Общината“. Темата е продължение на набелязаните мерки по Приоритет 4 – Здравеопазване, представен от Кюстендилска търговско-промишлена палата.

На срещата присъстваха кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител Александър Пандурски, председателят на ОбС – Кюстендил, Димитър Велинов, заместник-кметът Бойко Клечков, директорът на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ – д-р Александър Величков, директорът на Спешен център – д-р Албена Рапатинска, директорът на Специализираната болница по рехабилитация – д-р Живко Неделчев и доказани медицински експерти от Кюстендил и страната.

Кръглата маса бе открита от председателя на Кюстендилска-търговско промишлена палата Ваньо Костадинов, а модератор бе д-р Стефан Константинов.

„Тази среща е възможност за директен диалог, обмен на информация и идеи за развитие на здравеопазването в Кюстендил. Вие сте хората, които заедно могат да намерят решения на проблемите в здравеопазването на местно ниво“, обърна се към всички присъстващи на кръглата маса председателят на КТПП – Ваньо Костадинов.

На срещата бяха представени възможностите за бъдещо развитие на здравеопазването, включително и реализиране на конкретни проекти с цел подобряване на материално- техническата база и осигуряване на кадри в здравните институции.

Сред направените предложения от страна на здравните експерти е да бъдат организирани безплатни консултации с лекари-специалисти от страната с цел профилактика, изграждане на Дом за възрастни хора, създаване на Център за долекуване на пациенти, претърпели инсулти и инфаркти, Лечебно-диагностичен център за комплексни стоматологични рехабилитации и др.

Изключителен интерес сред присъстващите на кръглата маса предизвика и предложението за интегриране на телемедицина в Отделение по неврология в МБАЛ “Никола Василиев“ – Кюстендил, с оглед подобряване лечението на пациенти.

Специално внимание беше обърнато и на здравния туризъм, който предполага сериозен медицински маркетинг и мениджмънт.

Засегната бе и темата за състава и свойствата на минералната вода, която може да бъде използвана за долекуване на пациенти с различни заболявания.

Всички направени предложения по време на проведената кръгла маса ще бъдат представени пред отговорните институции в лицето на Министерство на здравеопазването, Община Кюстендил, Общински съвет – Кюстендил и представители на държавната власт.

13728

Конкретни предложения на Клуб „Приятели на Кюстендил“ към КТПП  за развитието на здравеопазването в Кюстендил в резултат от проведени дискусии и работни срещи

 1. Създаване/откриване на отделение за палеативни грижи за онкоболни към МБАЛ „Никола Василиев“ гр. Кюстендил. Публично-частно партньорство при изграждане на модерна материално-техническа база.
 1. Развитието на местното здравеопазване изисква работа в следните направления:
 • Инвестиране в материално-техническа база с подкрепата на бизнеса
 • Създаване/привличане/задържане на мотивирани кадри в здравеопазването чрез:
 • осигуряване на подходящи условия за живеене /жилища, градска среда, детски градини, качествено образование/;
 • справедливо заплащане;
 • възможности за професионално развитие и обучение – менторски програми с участието на изявени доктори в различни специалности, стажуване, семинари, обмяна на опит с други реномирани болници и др.
 1. Да се прецизира структурата на болницата по отделения или да се изгради нова такава и на тази база да се търсят специалисти.
 1. Да се закупи модерна апаратура за диагностика и/или лекуване на урологични заболявания.
 1. Предложения за помощ на здравеопазването в града:
 • Подпомагане на местни инициативи чрез контакти, експертиза, популяризиране и т. н.
 • Възможности за организиране на прегледи, операции, консултиране на пациенти от града. Идеята е на място да се сподели опит с колегите, да се покажат възможности за диагностика и лечение, да научат нещо различно. Може да стане като някаква инициатива, когато едновременно да дойдат различни специалисти в даден ден от седмицата - напр. „Ден на приятелите на Кюстендил“, или периодично при наличие на подходящи случаи да бъдат канени специалисти от София.  Съвместно болницата и Приятели на Кюстендил може да организират годишна научна конференция, в която да се споделя опит и знания. За такова събитие би трябвало да се намерят спонсори.
 1. Да се създаде "Диагностично-лечебен център за комплексни стоматологични рехабилитации" като се ползва:
 • Самостоятелен обект или съвместно в хотелски комплекс
 • Новоизградена база или адаптирана за нуждите налична база.
 1. Да се изгради система за профилактика и превенция на заболяванията чрез:
 • създаване на пакети за профилактични изследвания и прегледи за жителите на Кюстендил и региона с възможност за ползване на експертизата на водещи специалисти на място;
 • обследване и анализ на структурата на най-честите заболявания в града и региона и причините за тях;
 • научни изследвания на качествата на въздуха, водата и др. в Кюстендил и региона с оглед превенция и лечение на белодробни и бъбречни заболявания и др;
 • информационна кампания за профилактичните прегледи, на които имаме право през годината и ползите от тях.
 1. Проучване на възможности за финансиране за подобряване на материалната база, осигуряване на нова апаратура и обучение на специалисти /целеви финансирания от МЗ, МТСП и др., БАН, Програми по НПВУ, Програми на ЕС, Плана за справедлив преход, Концепции за интегрирани териториални инвестиции и др. /
 1. Трябва да се обърне особено внимание на здравния туризъм, което предполага сериозен медицински маркетинг и мениджмънт. Трябва да се използват специфичните за града дадености и близостта до София. Да се наблегне на осигуряване на качествено лечение на по-леки болести, както и на рехабилитация и превенция на заболявания. Да се изградят бази за долекуване.
 1. Участие в международни програми и европроекти с цел развитие на центрове за рехабилитация, балнеолечение, както и долекуване на болни в град Кюстендил.
 2. Интегриране на телемедицина в Отделение по Неврология в болница Н.Василев гр. Кюстендил с оглед подобряване на лечението на пациенти с ИМИ и възможност за транспорт и провеждане на ендоваскуларно лечение в терапевтичен прозорец.
 1. Да се изгради Здравен център за възрастни хора.
 2. Да се направи разпределение на дебита на минералната вода с преимущество за балнеолечение.
 3. Да се подобри комуникацията и координацията между държавата, като основен акционер в МБАЛ „Никола Василиев“ гр. Кюстендил и колектива на болницата, Лекарския съюз и Община Кюстендил в процеса на вземане на управленски решения. В Борда на директорите на болницата да има представители на колектива и Общината.
 1. Да се направи кампания за безплатни прегледи от различни външни специалисти, като се осигурят подходящи помещения.
 2. Да се проучат и анализират причините за отлив на кадри в местната болница и се предприемат действия за тяхното мотивиране за връщане в МБАЛ „Никола Василиев“ гр. Кюстендил.

  

КТПП поставя на фокус Приоритет 4 Здравеопазване

Здравеопазване на фокус КюстендилВ изпълнение на набелязаните мерки по Приоритет 4 Здравеопазване, изведен от Кюстендилска ТПП в подкрепа развитието на Кюстендил и региона, Палатата съвместно с Клуб „Приятели на Кюстендил“ организира Кръгла маса на тема „Обсъждане на визия за развитието на здравеопазването в Общината“  с участието на местни и външни експерти от сектор „Здравеопазване“, представители на здравни институции и местни власти.

В тази връзка бе проведена предварителна фокус-група, която направи конкретни предложения, които ще бъдат дискутирани на кръглата маса. Предложения бяха получени и по електронна поща, както от членове на КТПП, работещи в здравния сектор, така и от членове на Клуб „Приятели на Кюстендил“.

Тъй като здравеопазването е сложен икономически и социален сектор, който има ключово значение за местната икономика и просперитета на населението, е важно да се чуят мненията на различни заинтересовани страни.

Основно за неговото устойчиво развитие са адекватното здравно законодателство, финансирането, организацията, информационното и кадрово обслужване и функциониране като цяло.

Очаквайте подробна информация за постигнатите резултати от кръглата маса.

  

КТПП взе участие в  конференцията „Преход на възможностите - Кюстендил“

IMG 9946На 18 април 2024 г. главният секретар на КТПП – Йордан Беловодски взе участие в  конференцията „Преход на възможностите - Кюстендил“, организирана от "Бранд Медия България" ЕООД.

Целта на събитието бе да се представят възможностите за европейско финансиране на проекти в контекста на изпълнението на Териториалния план за справедлив преход.

В конференцията участваха представители на централната, местната и общинска администрации, на управляващите органи на различни финансиращи програми, Фондът на фондовете, представители на работодателите и синдикатите, както и на бизнеса и неправителствените организации.

В рамките на панела „Истории на успеха“ г-н Беловодски представи пред присъстващите успешни проекти, реализирани от КТПП в рамките на програми за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония и България и Република Сърбия.

КТПП ще Ви информира своевременно за всички актуални програми, по които фирмите могат да кандидатстват за финансиране.

IMG 9871 IMG 9913 IMG 9792

Кюстендилска ТПП организира среща с предприемачи и представители на бизнеса в Дупница

viber изображение 2024 04 09 12 16 40 814На 04.04.2024 г. ръководството на Кюстендилска търговско-промишлена палата (КТПП) се срещна с местния бизнес в гр. Дупница. Събитието се реализира със съдействието на зам.-председателя на Палатата г-н Александър Андонов - съдружник във фирма ТеА Текстил Андонови ООД, действаща като местен орган на КТПП за град Дупница и региона.

Целта бе представителите на КТПП да добият преки впечатления от социално-икономическото състояние на отделните общини в област Кюстендил в качеството и на областна структура на работодателите за региона, както и да идентифицират общите проблеми и трудности, които те срещат. За КТПП е важна работата с всички общини, за да може населените места да се развиват паралелно и Областта да бъде конкурентоспособна.

По време на дискусията бяха представени и обсъдени основни теми, засягащи бизнеса и неговото развитие. Като най-често срещан проблем, който възпрепятства нормалната дейност на местно ниво, се открои липсата на обучени квалифицирани кадри. Засегната бе и темата за настоящото райониране на страната, което реално ограничава възможностите за финансиране от ЕС на фирмите от Област Кюстендил, попадайки в Югозападния район на планиране.

Срещата предизвика дебат, в който бяха споделени мнения и предложения и по други въпроси от икономически, обществен и социален характер.

 
 
  

Работни срещи с общински съветници за обсъждане посоката за развитие на Кюстендил и региона

Kustendil

В периода 01-03 април 2024 г. Кюстендилската търговско-промишлена палата  проведе срещи по групи с общинските съветници в Общински съвет –Кюстендил. От страна на КТПП участие в срещите взеха г-н Ваньо Костадинов – Председател на КТПП, г-н Йордан Беловодски – гл. секретар и представители на Консултативния съвет към Председателя на Палатата.

На срещите представителите на КТПП запознаха общинските съветници с основните приоритети за развитие на Кюстендил и региона, както и с конкретни мерки за тяхната реализация, които бяха допълнени с постъпили от членове на КТПП предложения.

В резултат обхватът на Приоритет 5 Образование бе разширен с включването на мерки, свързани с развитие на спорта и културата, като изграждане на спортна зала в града, подобряване на инфраструктурата на стадиона с цел експлоатацията му като национална спортна база и др.

По отношение на Приоритет 1 акцент бе поставен върху необходимостта от една дългосрочна стратегия за развитие на балнеолечението, стъпвайки на лечебните свойства на минералната вода, която да налага приоритетно Кюстендил като МЕДИКЪЛ център успоредно със СПА туризма.

Трите срещи преминаха в духа на конструктивен диалог и препотвърдиха посоката за развитие на Кюстендил и региона, за която Палатата активно работи.