Skip to main content

КТПП - Кюстендил - ..

Клубове към КТПП

Съгласно Устава на Кюстендилска ТПП към Палатата се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален, териториален, професионален или друг принцип.