Skip to main content

КТПП - Кюстендил - ...

Услуги в КТПП

Като част от Единната система на ТПП/К в България Кюстендилска ТПП предоставя широк спектър от бизнес, информационни и обучителни услуги.

Услугите включват: Търговски регистър при БТПП, Издаване и заверка на външно - търговски документи, НЦПО в системата на БТПП, Глобални стандарти GS1, Арбитражен съд при БТПП.