Skip to main content

КТПП - Кюстендил - ....

ОСМИР Кюстендил

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Общественият съвет за местно икономическо развитие /ОСМИР/ се създава съгласно подписано Партньорско споразумение между Община Кюстендил и Кюстендилска търговско-промишлена палата.