КТПП - Кюстендил - ...

Услуги в КТПП

КТПП предоставя услуги за членовете и за желаещи да развиват бизнес в региона

Услугите включват: Регистър на БТТП, Издаване и заверка на външно - търговски документи, НЦПО в системата на БТПП, Глобални стандарти GS1.