КТПП - Кюстендил - ....

Проекти

КТПП самостоятелно и в партньорство участва в проекти

по различни програми: Трансгранично сътрудничество, Еразъм +, Европейски икономически механизъм и др.