КТПП - Кюстендил - КТПП Кюстендил

Кюстендилски регион

Профил на Кюстендилска област

Област с административен център Кюстендил се намира в Югозападен регион на Република България. Съседни от север, североизток и изток, са областите Софийска и Перник. От юг граничи с област Благоевград. Западната граница на областта съвпада с държавната граница на Република България с Република Македония и с Република Сърбия.

Център за професионално обучение, консултации

Център за професионално обучение, преводи, консултации

dsc05258

НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил е част от клоновата мрежа на Националния Център за Професионално Обучение в системата на БТПП (НЦПО),