Skip to main content

project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Основна цел:

project culture tourism logo 448

 

Проектът има за цел да засили трансграничното сътрудничество и да изгради усещане сред заинтересовани страни, работещи и/или свързани с развитието на туризма от целевия район за ценностите на общото културно наследство като инструмент за развитие на туризма.

Концепцията на проекта залага на  приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното наследство, определяйки и насърчавайки нови модели на жизнеспособни и благоприятни за културното наследство дейности в туристическия сектор и разработване на съвместни иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство.

Проектът подкрепя туристическия сектор  в процеса по идентифициране, насърчаване и прилагане на нови начини за туристическо тълкуване и използване на наследството, обхващайки цялата верига  - туристи – компании/организации от сектор туризъм - местна общност.

Резюме на проекта

Заглавие на проекта ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ
Водещ партньор  Кюстендилска търговско-промишлена палата, България
   

Проектни партньори (име и държава)

Фондация за развитие на малки и средни предприятния, Куманово, Македония
Приоритетна ос Туризъм 
   
Специфична цел 2.3 Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм
   
Продължителност  15 месеца
   
Общ бюджет  (в евро) 94368,60
Дейности по проекта  A 1 Разработване на трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
A 2 Създаване на комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
A3 Информационен и дискусионен форум " Туризъм, благоприятстваща културното наследство в трансграничния регион - предизвикателства и възможности" в Македония, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
А4 Семинар " Дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес" в България, Отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
A5 Привличане на местните власти в укрепването на туристическата индустрия, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - Признаване и ангажираност от държавните и местните власти за подобряване на средата за развитие на туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион чрез срещи лице в лице.
A6 Пилотни дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил и Североизточен регион - Тематична вечер на българската култура в Македония и Македонска културна тематична вечер в България.
A7 Алтернативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - ще се създават телевизионни клипове, целящи да представят общото културно наследство, което предлага трансграничния регион
A8 Иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил и Североизточен регион - Разработване на виртуалната турове в 10 отделни културни обекта в трансграничния регион.
A9 Трансгранична конференция в България, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
   
Резултати по проекта 1. Разработена трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство;
2. Създаден комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство;
3. Организирани 3 трансгранични събития, фокусирани върху развитието и потенциала на туризма, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион;
4. Реализирани пилотни дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес - организирани 2 културни тематични вечери;
5. Разработени алтернативни и иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион - 2 телевизионни видеоклипа и виртуалната турове в 10 отделни културни обекта в трансграничния регион
   
Целеви групи  Основни целеви групи
1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (хотели и ресторанти и др.);
2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
3. Организации / институции, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия и / или с опазването и устойчивото използване на културното наследство;
4. Местните власти, свързани с развитието на туристическата индустрия.