• Home
  • Новини
  • Кюстендилска ТПП и Сдружение Прави корак, Ниш, Сърбия размениха домакинства при провеждане на две съвместни събития в областта на туризма

Кюстендилска ТПП и Сдружение Прави корак, Ниш, Сърбия размениха домакинства при провеждане на две съвместни събития в областта на туризма

Кюстендилска търговско-промишлена палата бе домакин на съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма на тема „ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“. Събитието се преведе на 18-19.06.2021 г. в Парк хотел Кюстендил в рамките на проект „CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Участие в двудневното събитие взеха 20 представители на туристически бизнеси от българска и сръбска страна. Обучението стартира със запознаване на  присъстващите с разработеното онлайн обучително съдържание по проекта, насочено към повишаване на капацитета на човешките ресурси в туризма, след което програмата продължи с  представяне на най-добри практики и иновативни решения за развитие и управление на туристическия бизнес.

Целта на обучението бе да събере мениджъри, администратори и собственици на туристически бизнеси от двете страни на границата за изграждане на мрежи и обмен на най-добри практики в управлението на туристическата индустрия в трансграничния регион.

На свои ред Сдружение Прави корак, Ниш, Сърбия бяха домакини на двудневно обучение по проекта, събрало участници от Сърбия и България, което се проведе на 25 и 26 юни в Ниш. През първия ден бяха представени общите черти и специфики в историческото развитие на местните кухни от двете страни на границата. Въпреки че двата региона като характеристики са много сходни, всеки има свои собствени специалитети, които го характеризират и правят разпознаваем не само в региона, но и в света. Традиционната кухня е свързана и с национални обичаи. В заключителната част присъстващите обсъдиха възможното сътрудничество в промоцията на региона и развитието на туристическото предлагане.

Вижте повече тук: