Skip to main content

Изложение за туристически и кулинарен обмен в трансграничен регион Кюстендил-Ниш се проведе в гр. Кюстендил

В периода 02-04 юли 2021 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата съвместно със Сдружение „Прави корак“, Ниш, Сърбия отбелязаха заключителната фаза от изпълнението на проект „CB007.2.13.085 „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия с финално събитие за споделяне на опит и добри практики в областта на туризма.

Вижте цялата новина:

 

Снимки пт събитието:

-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-