Skip to main content

Кюстендилска търговско - промишлена палата стартира поредица от работни срещи с кандидати за депутати за Народно събрание и Европейски парламент

Кюстендилска търговско - промишлена палата стартира поредица от работни срещи с политическите сили, представени в настоящия парламент  в контекста на предстоящите избори в страната.

През изминалата седмица бяха проведени срещи с представители на ПП “Възраждане“, ПП „ИТН“ и ПП „ДПС“.

Основната цел на срещите е да се чуят вижданията на кандидатите за депутати за Народно събрание и Европейски парламент за развитието на Област Кюстендил.

От своя страна представителите на КТПП запознаха политическите сили с 5-те приоритета за развитие на града и региона, които Палатата е извела като ключови.

Коментирани бяха също и теми, касаещи бизнеса в страната като определяне на МРЗ, увеличаване на процентите на безвъзмездно финансиране на фирмите от Югозападния планов регион по всички програми на ЕС за програмен период 2021-2027 г., данъчната система и др.

От своя страна представителите на трите политически сили подкрепиха предложените от Палатата мерки за  осъществяване на приоритетите за развитие и обещаха съдействие за реализацията им в 50-ия парламент.

Очаквайте новини и резултати и от предстоящите срещи с останалите политически сили.