Skip to main content

Възможности за работодателите да внесат работна ръка от трети страни

20240605 095423На 05 юни 2024 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата бе домакин на кръгла маса на тема "Неизползвани възможности за внос на работна ръка“, провокирана от  един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен бизнеса, а именно липсата на кадри.

Основен акцент бе поставен върху потенциала на Индия, която според официални данни до 2025 г. ще разполага с една пета от световното население в трудоспособна възраст, което я прави най-големият доставчик на квалифицирана работна сила в света.

Присъстващите членове на Палатата от различни индустрии, в това число промишленост, текстил и облекло, хотелиерство и ресторантьорство и др. получиха подробна информация относно процеса по внос на кадри от Индия. Бяха дискутирани и трудностите, с които се сблъскват работодателите при този процеса и как могат да реагират адекватно, за да ги минимизират.  20240605 095635

Бе поставен и проблемът с липсата на достатъчен брой служители в консулските служби на България в чужбина, които да обработват документите на кандидат - работниците, скритата миграция и бавния процес на получаване на разрешителни.

В тази връзка по информация от БТПП гл. секретар на Палатата Йордан Беловодски  информира представителите на бизнеса за взето решение на Министерство на икономиката и индустрията да свика в кратки срокове междуведомствена работна група, на която да бъдат обсъдени текущите проблеми и възможни решения на проблема с вноса на работна ръка в присъствието на представители на бизнеса.

КТПП ще Ви информира допълнително за постигнатите договорености.