Skip to main content

КТПП и Тракийски университет Стара Загора обсъдиха идеи за съвместна дейност

Лого вектор 314x235Logo2021 709x709

Председателят на Кюстендилска търговско-промишлена палата Ваньо Костадинов и главният секретар на Палатата Йордан Беловодски проведоха работна среща с представители на Тракийски университет Стара Загора в лицето на проф. д-р Добри Ярков – ректор на Университета и проф. д-р Дарина Заимова – зам. ректор по научноизследователска и международна дейност. 

Темата на срещата бе да се обсъдят възможностите за обучение на кадри за бизнеса в региона съгласно определените приоритети за развитие и по-конкретно Туризъм и балнеология и Селско стопанство и преработвателна промишленост. Предимство за младите хора е, че могат да се обучават в Кюстендил чрез филиала на Тракийски университет в града.

Бяха дискутирани конкретни идеи за партньорство между Палатата и Университета, като по покана на ръководството на Тракийски университет представители на КТПП през следващата седмица ще посетят университетските бази в Стара Загора, за да се запознаят на място с дейностите на отделните факултети, обучаващи кадри в специалности като кинезитерапия, рехабилитация, агрономство, аграрна икономика и търговия и др.