Skip to main content

Кюстендилска търговско-промишлена палата подписа Меморандум за разбирателство с Тракийски университет

DSC 0825Кюстендилска търговско-промишлена палата и Тракийски университет подписаха Меморандум за разбирателство. Под документа подписите си поставиха ректорът на Университета – проф. Добри Ярков и председателят на Палатата – Ваньо Костадинов. Меморандумът предвижда насърчаване сътрудничеството между двете организации при разработване на съвместни проекти, обмен на добри практики, създаване на мрежи за устойчиво сътрудничество, взаимна подкрепа за подготовката на семинари, конференции, работни групи и др. 

Участие в работната визита взеха и проф. Дарина Заимова – заместник-ректор по научноизследователска и международна дейност, д-р Здравко Тодоров – главен мениджър на университета, Олег Стоилов – председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора и главният секретар на КТПП Йордан Беловодски.

В рамките на срещата представителите на двете партньорски институции изразиха твърдото си убеждение, че съвместната работа, обмена на добри практики и ноу-хау и участието в общи инициативи ще бъдат от полза и за двете организации.

По време на визитата гостите разгледаха с интерес модерния Академичен информационен център на университета и останаха впечатлени от възможностите за провеждане на различни по мащаб и характер събития в него.

Обсъдени бяха и възможностите, които предоставя филиала на университета в Кюстендил. В тази връзка бе постигната договореност между двете страни за общи действия по търсене на подходящи материално-технически бази в града и региона, в т.ч. и производствени бази за практика, които да обезпечават обучението по специалности, търсени от бизнеса на местно ниво.

Проф. Ярков прие с готовност поканата, отправена от Председателя на Кюстендилската палата за реализиране на тази първа съвместна инициатива в краткосрочен план, която ще спомогне за чувствително увеличаване на броя на студентите и разширяване обхвата на предоставяното обучение на квалифицирани кадри за бизнеса и администрацията, отчитащо спецификата на местната и регионална икономика.  

Визитата приключи с посещение в емблематичния за старозагорското висше училище Музей на коня и конния спорт.

DSC
DSC
DSC
DSC