Skip to main content

Разширяване и задълбочаване на партньорството между Кюстендилската палата и МБАЛ Д-р Никола Василиев град Кюстендил

Днес, 26.06.2024 г. бе проведена работна среща между Изпълнителния директор на МБАЛ Д-р Никола Василиев град Кюстендил – г-н Димитър Стоилов и ръководството на Кюстендилска търговско-промишлена палата в лицето на Председателя на Кюстендилска търговско-промишлена палата – г-н Ваньо Костадинов и г-н Йордан Беловодски – гл. секретар на КТПП.

Срещата бе инициирана от Палатата в продължение на набелязаните мерки по Приоритет 4 – Здравеопазване и приета с готовност от страна на Изпълнителния директор на болницата.

На срещата представителите на КТПП предоставиха на Директора документ, обобщаващ всички конкретни предложения на Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Палатата  за развитието на здравеопазването в Кюстендил в резултат от проведените дискусии и тематични работни срещи през последните месеци.

Изразено бе общото виждане, че местната болница и Палатата имат припокриващи се гледни точки по темите за подобряване на материално-техническата база и привличането, задържането и развитието на млади здравни специалисти.

В тази връзка беше договорено организирането на  работна среща на ръководството на МБАЛ Д-р Никола Василиев град Кюстендил с членове на Клуб Приятели на Кюстендил от ресор Здравеопазване, на която да бъдат обсъдени краткосрочни и дългосрочни инициативи по предложенията за развитието на сектора.

В края на срещата бе изразена готовност за разширяване и задълбочаване на партньорството между Палатата и Болницата в интерес на местното социално-икономическо развитие, като КТПП и Клуб Приятели на Кюстендил се ангажират да оказват съдействие при реализиране на бъдещи инициативи и проекти на здравното заведение, насочени към подобряване на предоставяните медицински услуги.

Следете интернет страницата на КТПП за бъдещи съвместни кампании между двете организации.

1 2