Начало на проекта "SAVE US"

 Започва реализацията на проекта "SAVE US", от трансграничното сътрудничество с Република България-Interreg-IPA CBC ...

Общата цел на проекта е да се предложат знания на младите хора от начален и среден курс на обучение за различните възможности за опазване на околната среда, планетата и космоса.

Проектът цели да представи на младите хора различните видове боклук, който освен замърсител на околната среда може да се използва за производство на възобновяема енергия; да развие зелената икономика и да предложи възможност за бизнес и предприемачество. Посредством еко развитие, ще се осигури защита на цялата планета и ще се създаде чиста околна среда за следващите поколения. Районите, включени в проекта са: Пробищип, Старо Нагоричане и Кюстендил.