• Home
  • Новини
  • КТПП с първо публично представяне на участието си в проект „Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

КТПП с първо публично представяне на участието си в проект „Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

  Печат

КТТП се радва да съобщи за своето първо събитие за запознаване на обществеността с участието си в международния проект „Еко-ресторантьор – Въвеждане на сертификация „еко-ресторанти“ на европейско равнище: с цел качествени местни работни места, валоризация на местното наследство, здравословно и отговорно хранене и намаляване емисиите на CO2“. Мероприятието се състоя на 04 ноември 2016 година в хотел Рамира, за чието любезно гостоприемство искрено благодарим. На работната среща присъстваха представители от ДБТ Кюстендил, ПГТ „ Никола Вапцаров“, ПГИМ „Йордан Захариев“, Сдружение „ЕВРО“, КНСБ – Кюстендил, хотел и ресторант Рамира, Комплекс „Тихият кът“ – Слокощица, Община Кюстендил, КТ „Подкрепа“ Кюстендил, ЕТ „Веска Алексова“.

Представена беше същността на проекта, както и по-подробни резултати от първия интелектуален продукт на проекта – Профил на компетенциите на еко-ресторантьора.
Идеята на проекта беше приета много положително от присъстващите представители на местната власт и бизнеса, като интензивна дискусия се разгърна над трудностите и препятствията за реализация на проекта у нас и в частност на територията на община Кюстендил.
Повече за самия проект можете да прочетете тук, както и на интернет страницата на проекта www.eco-restaurateur.eu (в процес на разработка) или на фейсбук страницата Eco_Restaurateur: Sustainable HORECA.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от автора и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в нея.