www.mamboteam.com
Kyustendil Chamber of Commerce and Industry  
Начало
вторник, 21 февруари 2017
 
 
Начало Печат

Официален сайт на Кюстендилска търговско - промишлена палата

КТПП се намира в сградата на Областна администрация.        КТПП е неправителствена организация, която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както и допринася за развитието на регионално и международно икономическо сътрудничество. Тя се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. Всички цели и задачи на ТПП са насочени към създаване на благоприятна икономическа среда за българския бизнес, улесняване на дейността му и се стреми да установява етични взаимоотношения в бизнеса. 
            КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия (МСП), в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество.     
      Кюстендилската търговско-промишлена палата е колективен член на Българската търговско-промишлена палата и е част от единната система от търговски палати в страната и чужбина. Като такъв, Кюстендилска търговско-промишлена палата предлага целия пакет от бизнес услуги на БТПП:

  • вписване в търговски регистър, издаване и заверка на външнотърговски документи;
  • регистрация на представителства на чужди фирми;
  • консултации, информация, преводи, легализация;
  • услуги, свързани с въвеждане и развитие на международната система за номериране и маркиране с бар код;
  • организира участието в изложения в страната и в чужбина, както и съпътстващи мероприятия, семинари, презентации и демонстрации;
  • други;
 Фронт-офиса на КТПП
 Нашият учебен център.
          ТПП е партньор на държавните институции в усъвършенстване на нормативната база - представяне на съгласувано мнение на членовете по проекти за нормативни актове, предложения за усъвършенстването им, участие в разработването на регионални програми за развитие на стопанската дейност, защита интересите на членовете пред държавните органи.
Чрез БТПП търговската палата в град Кюстендил е асоцииран член на:
-          Международна търговска камара (МТК);
-          Асоциация на европейските търговско-промишлени палати;
-          Евро палати, Брюксел;
-          Асоциация на балканските палати (АВС);
-          Асоциация на световните търговски центрове;
-          Асоциация на търговско-промишлените палати от черноморската зона;
-          Международен виенски съвет и др.
      Кюстендил е град със седемхилядолетна история и с двехилядна непрекъсната градска традиция.Той е един от вечните градове на България. Разположен в полите на Осогово, в подножието на свещения хълм “ Хисарлъка”, край горещи лековити извори, той винаги е бил голям духовен, административен и икономически център. Природата на Кюстендилския регион е забележителна и неповторима, с уникални пейзажи и природни феномени. Разсечен от дивни планини, прегърнали живописни котловини, през които протичат реки.

Ако искате да научите повече за Кюстендил - натиснете тук.
 Кюстендил - град с хилядолетна история.
   

 „Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - Кюстендил

На 23 януари, от 10 до 16 часа, Център за кариерно развитие на заети лица – Кюстендил обявява Ден на кариерата в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител,168, ет.3. Всички желаещи могат да се запознаят с дейността му, както и да получат информация за възможностите за професионално развитие. Центърът предлага възможност за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация на заетите лица.

В „Ден на кариерата“ посетителите могат да получат кариерна консултация и съдействие при подготовката на автобиография, мотивационно писмо, осигуряване на референции, поведение при интервю за работа, дрескод и др., както и безплатно „Ръководство за кандидатстване за работа“.  

В Центъра за кариерно развитие - Кюстендил ежедневно се проучват свободните позиции, обявени от работодатели, като се поддържат локални бази данни. Центърът поддържа актуална информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуална Социална Академия към БТПП (http://vsa.bcci.bg ), както за работодатели, така и служители търсещи кариерно израстване.

Повече имформация ще откриете тук!

< Предишен
Кюстендил в снимки

Кюстендил


Кюстендил


Кюстендил


Кюстендил


Кюстендил


Кюстендил

 
Top! Top!
CCI