Skip to main content

Проекти

КТПП самостоятелно и в партньорство участва в проекти

по различни програми: Трансгранично сътрудничество, Еразъм +, Европейски икономически механизъм и др.

Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!

Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

КТПП с участие по проект „Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Зелена транс гранична зона – инвестиция в природата

Други проекти

 

....