project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Информация и контакти

Водещ партньор:
cci logo transparant h50КТПП Кюстендил
Официален уебсайт:
http://cci-kn.org/
Форма за контакт:
http://www.cci-kn.org/index.php/en/za-nas/contact/1-ktpp-office
Проектни партньори:
rcku logoФондация за развитие на малки средни предприятия Куманово
Официален уебсайт:
http://rcku.org.mk/
Форма за контакт:
https://rcku.org.mk/contact/

007 logo 0ТГС България – Македония
Официален уебсайт:
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg
Форма за контакт:
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/contact

European Flag of EuropeUnion website
https://europa.eu/european-union/index_bg

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006