Проект „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“

Проект „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“

Проект CB007.2.13.085

„Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

От края на месец април 2020 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение Прави корак, Сърбия има удоволствието да изпълнява проект „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ с номер , CB007.2.13.085  съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Проектът е с продължителност 15 месеца.

Общата цел на проекта е да насърчи повишаването на културата на обучение в трансграничния регион чрез установяване и прилагане на съвместни мерки, дейности и механизми в подкрепа на развитието на човешките ресурси в областта на туризма. Постигането на тази цел ще бъде реализирано чрез осъществяването на различни дейности като изграждане на капацитет на човешките ресурси, засилване на сътрудничеството и насърчаване на иновациите и ИКТ като нов начин за електронно обучение в областта на туризма.

Основните дейности по проекта са:

1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион

2. Разработване на модули за електронно обучение по туризъм и съдържание за повишаване на знанията и практическите умения на ЧР в областта на туризма

3. Проектиране и разработване на платформа за електронно обучение по туризъм

4. Е-готварска библиотека част от платформата "Е-обучение по туризъм"

5. "Електронна библиотека за напитки", част от платформата "Туризъм Е-обучение"

6. Демонстрация на платформата за електронно обучение по туризъм

7. Съвместно обучение за човешките ресурси "Добри практики в управлението на устойчивия туризъм"

8. Съвместно обучение за човешките ресурси "Традиционни ястия и напитки в общия трансграничен регион"

9. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики

Основни очаквани резултати:

  1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
  2. Разработена от платформа за туризъм Е-обучение с 3 главни секции - Е-обучение модули и съдържание, електронна готварска библиотека; Електронна библиотека за напитки;
  3. Организирани 2 демонстрационни дни;
  4. Организирани 2 съвместни обучения по въпросите на човешките ресурси;
  5. Изпълнено 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики

Целеви групи по проекта:

1) МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собствениците на хотели и ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарски изделия, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);

2) туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;

3) организации за подкрепа на бизнеса, НПО, браншови асоциации и други организации, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия;

4) Образователни институции от граничния регион като университети, технически висши училища (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

Вижте повече тук.

ikeutstr logo 2

ikeutstr logo 1

АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ

CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС»
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
Информираме Ви, че поради технически причини се налага актуализация на интернет адреса на официалния уеб сайт на проект CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС», съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония .
Информацията за изпълнението на проекта може да бъде намерена на актуалния уеб адрес:
http://www.save-u-s.eu/index.php/bg/
На сайта може да намерите, както подробна информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, така и триезична електронна версия на разработените по проекта Наръчници за обучение на обучители „Да спасим планетата“ за ученици от 11 до 14 години и „Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес“ за ученици от 15 до 18 години, както и всички презентационни материали, представени по време на проведения по проекта Форум с участието на широк кръг заинтересовани страни, които обмениха опит и ноу-хау по отношение на това как можем да използваме отпадъците като ресурс, който носи икономически ползи за нас и да го превърнем в бизнес в това число и чрез споделяне на добри практики от двете страни на границата.
Като се извиняваме за създаденото неудобство, оставаме с уважение,
Екипът на КТПП

АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ

АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ

АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ
CB006.1.11.105 « Да се спаси планетата, да се спаси иднината – СПАСЕТЕ НЕ НАС »
ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ И ПАРТНЕРИ,
Би сакале да ве известиме дека од технички причини неопходно е да се ажурира веб адресата на официјалната веб страница на проектот CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси иднината – СПАСЕТЕ НЕ НАС», кофинансиран од Европската Унија преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу ИНТЕРРЕГ-ИПП Бугарија-Македонија.
Информации за имплементација на проектот може да се најдат на тековната веб адреса:
http://www.save-u-s.eu/index.php/bg/
На сајтот може да најдете, како детални информации за целите, активностите и резултатите од проектот, така и тријазична електронска верзија на развиени за проектот Прирачници за обука на обучувачи "Да ја спасиме планетата" за ученици од 11 до 14 години и "Можно ли е отпадот да се претвори во бизнис" за ученици од 15 до 18 години, како и сите презентациски материјали, претставени за време на одржаниот во рамки на проектот Форум со учество широк круг заинтересирани страни кои разменија искуства и ноу-хау во однос на тоа како можеме да го користиме oтпадот како ресурс кој носи економски придобивки за нас и да го претвориме во бизнис вклучително и преку споделување на добри практики од двете страни на границата.
Се извинуваме за создадените непријатности, остануваме со почит,
Тимот на КТПП

UPDATED WEB SITE UNDER PROJECT

UPDATED WEB SITE UNDER PROJECT

UPDATED WEB SITE UNDER PROJECT
CB006.1.11.105 «Save the Planet, Save the Future - Save Us»
Dear Colleagues and Partners,
We would like to inform you that due to technical reasons, the web site address of the project CB006.1.11.105, co-financed by the European Union through INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Program Bulgaria-Macedonia, should be updated.
Information on project implementation can be found at the current web address:
http://www.save-u-s.eu/index.php/bg/
On the site you can find detailed information about the objectives, activities and results of the project, as well as a trilingual electronic version of the developed under the project "Save the Planet" Training of trainers manuals for students from 11 to 14 years of age and Training of trainers manuals "Can the Waste become business " for students aged 15 to 18. You can find all the presentation materials that have been shown during the project Forum with the participation of a wide range of stakeholders who exchanged experience and know-how on how we can use waste as a resource that brings economic benefits to us and how to turn that waste into business, including the sharing of good practices on both sides of the border.
As we apologize for any inconvenience caused, we remain,
Sincerely yours,
The Chamber of commerce and industry of Kyustendil (CCIK) team

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“

22.04.2019 г. - Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“ в рамките на реализацията на Проект BG05M9OP001-1.023-0125  „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Запознайте се с тръжната документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“:

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление.

Избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление в рамките на реализацията на Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“

20.12.2018 г. - Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление в рамките на реализацията на Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте документацията в прикачения файл: Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление.

Вижте повече

Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!

Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!

Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

От месец юни 2018 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата изпълнява проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. 078 55 13 70 и GSM 0886 533 143

Актуални новини по проекта може да намерите и на Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/entrepreneursspirit

Вижте повече

Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Проектът има за цел: Опазване на околната среда и устойчиво използаване на общите природни ресурси в трансграничния регион.
Водещ партньор Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония
Проектни партньори Кюстендилска търговско-промишлена палата, Кюстендил
Приоритетна ос Околна среда
Специфична цел 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използаване на общите природни ресурси в трансграничния регион
Продължителност 12 месеца.

Read more

„Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

„Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

От края на 2015 година Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) има удоволствието и честта да участва в проект „Еко-ресторантьор – Въвеждане на сертификация „еко-ресторанти“ на европейско равнище: с цел качествени местни работни места, валоризация на местното наследство, здравословно и отговорно хранене и намаляване емисиите на CO2“. В проекта вземат участие партньори от общо 5 държави: Белгия (AID Coordination, Croc’Espace, L’E.F.T Le Perron de l’Ilon, L’AID Hainaut Centre, Notre Maison—Charleroi, CIEP de Liиge), Италия (Scuola Centrale Formazione), Полша (Barka Foundation), Румъния (GIE) и България.

Read more

Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата

Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Проект 2007CB161PO006-2011-2-179 ЗЕЛЕНА ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА – ИНВЕСТИЦИЯ В ПРИРОДА се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.
www.greencrossborderarea.com
Проектът се реализира за периода от 24 месеца ( март 2013 - март 2015 ) Водещ партньор е Община Кюстендил Република България , а други партньори са Община Сурдулица, Република Сърбия и Кюстендилска търговско – промишлена палата, Република България

Read more

Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Обща цел: Създаване на стабилна среда за дългосрочно развитие на женското предприемачество в трансгранчния регион
Специфични цели:
1. Идентифициране на съществуващите условия по отношение на женското предприемачество в трансгранчния регион 2. Укрепване на местния капацитет за подпомагане на жени-предприемачи 3. Установяване на връзки и контакти между жени –предприемачи от трансграничния регион 4. Подобряване на бизнес и предприемачските умения на жените-предприемачи чрез насърчаване на услуги за укрепване и усесняване ръководенето на бизнес 5. Повишаване ролята на жените предприемачи като двигатели на местно икономическо развитие.
www.project-wesee.org

Read more

Балкански бизнес център

Балкански бизнес център

ЦЕЛИ:
- Да подпомага, насърчава и стимулира местната и трансграничната бизнес мрежа за устойчива икономика и развитието на предприемачеството, - да способства чрез подкрепа за създаване на нови и по-добри условия за бизнес, свързани с покриване на определени Европейски стандарти и изисквания. - Да допринесе за разкриване и развитие на успешни малки и средни предприятия. - Да работи за изграждането на партньорства между местни власти, неправителствени организации и бизнеса.
. Балканският Бизнес Център разполага с:
3 зали за обучения – многофункционални зали с капацитет 10, 13 и 15 места; Конферентна зала 1 – с капацитет 55 места, с възможност за провеждане на конференции, семинари, форуми, презентации и други; Конферентна зала 2 – с капацитет 25 места.

Read more

Виртуален бизнес инкубатор

Виртуален бизнес инкубатор

Виртуялен бизнес инкубатор по програма АУТП.
ВИРТУАЛЕН КЛУБ ЗА МЛАДЕЖКИ БИЗНЕСИНИЦИАТИВИ към КТПП

изграден по Програма АУПТ - Проект 807034090771
Предлага информационно-консултантски услуги на стартиращи и съществуващи предприемачи.
ВСИЧКИ КОНСУЛТАЦИИ СА БЕЗПЛАТНИ ДО 30.06.2008 г. ЗА БЕНЕФИЦИНЕТИТЕ ПО ПРОЕКТ 807034090771.

Read more

ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

Покана и Програма за Обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“, което ще се проведе на 03-04 ноември 2017 г. в Парк-хотел Кюстендил, конферентна зала ет. 6 можете да изтеглите от тук:

Read more