Skip to main content

Работни срещи с общински съветници за обсъждане посоката за развитие на Кюстендил и региона

Kustendil

В периода 01-03 април 2024 г. Кюстендилската търговско-промишлена палата  проведе срещи по групи с общинските съветници в Общински съвет –Кюстендил. От страна на КТПП участие в срещите взеха г-н Ваньо Костадинов – Председател на КТПП, г-н Йордан Беловодски – гл. секретар и представители на Консултативния съвет към Председателя на Палатата.

На срещите представителите на КТПП запознаха общинските съветници с основните приоритети за развитие на Кюстендил и региона, както и с конкретни мерки за тяхната реализация, които бяха допълнени с постъпили от членове на КТПП предложения.

В резултат обхватът на Приоритет 5 Образование бе разширен с включването на мерки, свързани с развитие на спорта и културата, като изграждане на спортна зала в града, подобряване на инфраструктурата на стадиона с цел експлоатацията му като национална спортна база и др.

По отношение на Приоритет 1 акцент бе поставен върху необходимостта от една дългосрочна стратегия за развитие на балнеолечението, стъпвайки на лечебните свойства на минералната вода, която да налага приоритетно Кюстендил като МЕДИКЪЛ център успоредно със СПА туризма.

Трите срещи преминаха в духа на конструктивен диалог и препотвърдиха посоката за развитие на Кюстендил и региона, за която Палатата активно работи.